Магадлан итгэмжлэгдсэн
 Атестатчилагдсан

  "Засагт Хан" дээд сургууль

 

 

 Төрийн түшээд, Бизнесийн манлайлагчид

"Засагт Хан"-...аас

 
  
 Гадаад харилцаа

 

ТЭТГЭЛЭГ

 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ

Бидний амжилт

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
   Суралцагчдад сонгосон мэргэжлээрээ бие даан ажиллаж, амьдрах чадвартай, судалгаа шинжилгээний ажил хий зохих бэлтгэлтэй мэргэжилтэн болж төлөвшихөд шаардагдах онолын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвар, харилцааны соёл эзэмшүүлэхэд чиглэсэн сургалтын үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино.
 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
   “Засагт хан” дээд сургууль 1999 онд Монгол Улсын Гэгээрлийн Сайдын 97 -р тушаалаар байгуулсан. 2015-2017 оны хичээлийн жилд тус сургуулийн удирдах зөвлөлийн даргаар эдийн засгийн ухааны доктор профессор Я.Юндэн

 

сургуулийн захирлаар математикийн ухааны доктор, профессор М.Баасанжав,  нар тус тус ажиллаж байна.

   “Засагт хан” дээд сургууль энэ хичээлийн жилд 19 дахь элсэлтээ авч сургалтын үйлчилгээг оюутнууддаа үзүүлдэг. Тус сургууль нь 600 гаруй оюутантай бөгөөд 9 мэргэжлийн чиглэлээр бакалавр, магистрын сургалт явуулж байна. 

   Энэ хугацаанд 2000 гаруй бакалаврын дээд боловсролтой, магистрын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэж төв орон нутагт илгээсэн байна.

Гадаад харилцаа

“Засагт хан” дээд сургууль Дэлгэрэнгүй...

Элсэлт

“Засагт хан” дээд сургууль Дэлгэрэнгүй...

Бакалаврын сургалтын алба

“Засагт хан” дээд сургууль 1999 онд Монгол Улсын Гэгээрлийн Сайдын 97 -р тушаалаар байгуулсан. Дэлгэрэнгүй...

Магистрын сургалтын алба

“Засагт хан” дээд сургууль Дэлгэрэнгүй...

Зайн сургалт

“Засагт хан” дээд сургууль Дэлгэрэнгүй...

Тэтгэлэг

“Засагт хан” дээд сургууль Дэлгэрэнгүй...

Онлайн номын сан

Засагт хан дээд сургуулийн номын сангийн хайлтын системд холбогдож байна.


Хамтран ажилладаг байгууллагууд