Магадлан итгэмжлэгдсэн
 Атестатчилагдсан

  "Засагт Хан" дээд сургууль

 

 

 Төрийн түшээд, Бизнесийн манлайлагчид

"Засагт Хан"-...аас

 
  
 Гадаад харилцаа

 

ТЭТГЭЛЭГ

 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ

Бидний амжилт

  ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 
     Монгол улсын дээд боловсролын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн үйл ажиллагааны бүх хүрээнд шинэчлэл хийж, улмаар 2024 он гэхэд Монгол улсын төв орон нутагт чанартай сургалтын үйлчилгээ үзүүлдэг талаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн дээд боловсролын байгууллага болоход оршино.
 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
    “Засагт хан” дээд сургууль 1999 онд Монгол Улсын Гэгээрлийн Сайдын 97 -р тушаалаар байгуулсан. 2019-2020 оны хичээлийн жилд тус сургуулийн

 
Удирдах зөвлөлийн даргаар эдийн засгийн ухааны доктор профессор С.Алтангэрэл, cургуулийн захирлаар дэд профессор Ц.Ганчимэг нар тус тус ажиллаж байна.
    “Засагт хан” дээд сургууль энэ хичээлийн жилд 21 дэх элсэлтээ авч сургалтын үйлчилгээг оюутнууддаа үзүүлж байна. Тус сургууль нь 600 гаруй оюутантай бөгөөд 9 мэргэжлийн чиглэлээр бакалавр, магистрын сургалт явуулж байна. 
     Энэ хугацаанд 2000 гаруй бакалаврын дээд боловсролтой, магистрын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэж төв орон нутагт илгээсэн байна.

 

Гадаад харилцаа

“Засагт хан” дээд сургууль Дэлгэрэнгүй...

Элсэлт

“Засагт хан” дээд сургууль Дэлгэрэнгүй...

Бакалаврын сургалтын алба

“Засагт хан” дээд сургууль 1999 онд Монгол Улсын Гэгээрлийн Сайдын 97 -р тушаалаар байгуулсан. Дэлгэрэнгүй...

Магистрын сургалтын алба

“Засагт хан” дээд сургууль Дэлгэрэнгүй...

Зайн сургалт

“Засагт хан” дээд сургууль Дэлгэрэнгүй...

Тэтгэлэг

“Засагт хан” дээд сургууль Дэлгэрэнгүй...

Онлайн номын сан

Засагт хан дээд сургуулийн номын сангийн хайлтын системд холбогдож байна.


Хамтран ажилладаг байгууллагууд